Constantin Moraru

Fisa biografica (CV)

1.Nume: Moraru

2.Prenume: Constantin

3. Anul si data nasterii: 1957, 20.03

4.Functia: Sef Lab. Hidrogeologie, Institutul de Geologie si Seismologie AS RM

5.Studii:

Institutia si

localitatea

Titlul stiintific/Grad

profesional

Anul conferirii

Domeniul de studiu

Comisia Superioara de

atestare a F.Ruse

Doctor habilitat

2014

Hidrogeologie si

Geoecologie

 

Institutia si

localitatea

Titlul

stiintific/Grad

profesional

Anul conferirii

Domeniul de

studiu

Comisia Superioara de atestare a RM

Colaborator stintific

superior

1999

Hidrogeologie

 

Institutia si

localitatea

Titlul

stiintific/Grad

profesional

Anul conferirii

Domeniul de

studiu

Institutul de

сercetari geologice,

Moscova, Rusia

Doctor in stiinte

geologice si

mineralogice

1987

Hidrogeochimie

si hidrogeologie

 

Institutia si

localitatea

Titlul

stiintific/Grad

profesional

Anul conferirii

Domeniul de

studiu

Institutul de mine,

Dnepropetrovsc,

Ucraina

Inginer Hidrogeologie si

Geologie Inginereasca

1979

Hidrogeologie si

Geologie Inginereasca

 

6.Experienta stiintifica si profesionala:

Anul

1995 - present

Localitatea

RepublicaMoldova

Organizatia

Institutul de geologiesiseismologie, AS RM

Pozitia

SefLaboratorHidrogeologie

Ocupatia

Responsabil de cadrul stiintific si organizatoric al laboratorului

 

Anul

2013 - 2014

Localitatea

SUA, Universitatea din Massachusetts, Boston

Organizatia

Fulbright SUA

Pozitia

Prof. asociat, cercetare/predare – 40/60 %

Ocupatia

Studiul vilnerabillitatii apelor subterane fata de poluanti in baza semnalelr geochimice

 

Anul

2006 - 2008

Localitatea

SUA, Universitatea din Arkansas

Organizatia

Universitatea din Arkansas

Pozitia

Prof. in vizita, cercetare/predare – 20/80 %

Ocupatia

Cercetari hidrogeochimice si predarea cursului Geoecologia

 

Anul

2003 - 2004

Localitatea

SUA, Universitatea din Memphis

Organizatia

Fulbright SUA

Pozitia

Prof. asociat, cercetare/predare – 30/70 %

Ocupatia

Cercetari geochimice a apelor subterane reg.Memphis si Moldova

 

Anul

2004 - 2004

Localitatea

Germania

Organizatia

Universitatea din Karlsruhe

Pozitia

Grant DAAD, Prof. Asociat

Ocupatia

Cercetarea vulnerabilitatii acviverilor fata de poluantii antropogeni

 

Anul

2001 - 2003

Localitatea

Republica Moldova

Organizatia

Asociatia de cercetare si dezvoltare Moldova – SUA (MRDA)

Pozitia

Cercetator superior in Proiect

Ocupatia

Responsabil de cadrul geologic, hidrogeologic, hidrogeochimic si geochimic

 

Anul

2000 -2001

Localitatea

RepublicaMoldova

Organizatia

Tacissi ESBI (Irlanda)

Pozitia

Sef de echipa

Ocupatia

Responsabil de studiile geologice si hidrogeologice

 

Anul

1999 - 2001

Localitatea

Republica Moldova

Organizatia

Tacissi ICWS (Olanda)

Pozitia

Sefinterimar al Coordonatorului national, Sef de echipa

Ocupatia

Responsabil probleme stiintifice si geologia, hidrogeologia, folosirea pamintului in cadrul basinului r.Prut

 

Anul

1981 - 1995

Localitatea

Republica Moldova

Organizatia

Institutul de geofizica si geologie, AS RM

Pozitia

Inginer – colaborator stiintific superior

Ocupatia

Responsabil de cercetari hidrogeologice, subteme, teme stiintifice

 

Anul

1979 - 1981

Localitatea

Republica Moldova

Organizatia

Expeditia hidrogeologica din sudul Rep.Moldova, AGeoM

Pozitia

Inginer - hidrogeolog

Ocupatia

Responsabil  de forajul sondelor pentru alimentare cu apa subterana

 

7. Cunoasterea limbilor: Romana– limba materna

Limba

A citi

A vorbi

A scrie

Romana

excelent

excelent

excelent

Rusa

excelent

excelent

excelent

Engleza

excelent

excelent

bine

Franceza

bine

suficient

suficient

 

8. Calculatorul si oficiul

·         Cunostinte de baza pentru calculator (Windows , Windows commander, Internet, E-mail etc.)

·         Microsoft office (Word, Excel, Access, Power point, Photo editor, etc)

·         Softuri speciale: Geostatistics, SPSS, ModFLOW, Groundwater for Windows (GWW), Grapher, GIS

·         Familiarizarea repede cu softuri noi

·         Colectarea datelor si introducerea lor in Bazele de date

·         Expierenta de a initia, planifica si coordona lucrari pe teren, workshopuri si propuneri de Proiect

·         Expierenta in calitate de Training supervisor, membru al echipei fara prejudicii nationale,

religioase si ierarhice

9. Alta informatie

(a) Membru a organizatiilor internationale

·         International Association  of Hydrogeologists din a.1997

·         Membru a conciliului editorial pentru Harta hidrogeologica a Europei din a.2000

·         Membru al Comitetul Tehnic Republican Calitatea Apei din 2002

·         Membru al Comitetului de Stat Rezerve de Minerale utile, din 2005

·         Memnrul al Asociatii Utilizatorilor de Apa al priectului suedez ApaSan din a. 2010

(b)   FunctiiUniversitare:

a.a. 1987 – 2009     conferenciar la Universitatea de Stat, Universitatea Agrara si alte

Universitati particulare

(c) Publicatii:  peste 120 publicatii in domeniile Geochimiei, Hidrogeologiei si 

Geostatisticii inclusiv 6 carti stiintifice in limbele rusa, engleza si romana

(d)Conducator stiintific: 12 (douasprezece) Teze de Licente Universitare si 4 (patru) doctoranzi,

 4 studenti master

Publicatii selectate:

1.Мырлян Н.Ф., Морару К.Е., Настас Г.И., 1982.Эколого-геохимический атласг. Кишинева.

Кишинев: Штиинца, 115с

2. Moraru, C. and Anderson, J., 2005. A Comparative Assessment of the Ground Water Quality

of the Republic of Moldova and the Memphis, TN area of the United States of America.

Memphis, the University of Memphis, 195 p.

3. МораруК.Е., Зинченко О.Д., 2005.Подземные воды г. Кишинэу: Chisinau, ElenaV.I., 100 с.

4. Moraru, C., Arnaut, N., Botnaru, V., 2008. Carstul in gipsurile din Nord – Vestul

Moldovei. Chisinau, ElenaV.I.,192 p.

5.МораруК.Е., 2009.Гидрогеохимия подземных вод зоны активного водообмена крайнего

югозападаВосточноЕвропейской платформы. Chisinau, Elena V.I., 256 с.

6.Moraru C.,2011. Zacaminte hidrominerale ale Republicii Moldova. Chisinau, Elena V.I., 168 p.

7. Moraru C. Groundwater quality in the Republic of Moldova, 2014. In: Management of water

quality in Moldova (editor Duca Gh.). Springer, p.177 – 197.

8. Moraru C., Hannigan R. Hydrogeochemical vulnerability. Boston, Springer, 200 p. (in press,

 

 2015).