Laboratorul nostru

 

 

 

 

 

Principalele direcţii de cercetare ştiiţifică:

 • Studii fundamentale ale formării, existenţei, exploatării şi protecţiei hidrosferei subterane în diverse regiuni geotectonice cu includerea părţii marginale de Est a Platformei West-Europene (Ruse)
 • Hidrogeochimia şi hidrodinamica:
  • apelor subterane potabile
  • apelor subterane tehnice
  • apelor geotermale
  • apelor minerale
  • apelor subterane industriale (cu He, I, Br, Li, etc)
 • Modelarea condiţiilor hidrogeologice sub aspectul mişcării curenţilor subterani şi formării componenţei chimice
 • Interacţunea apelor subterane cu elementele balanţei sistemelor acvatice – precipitaţii atmosferice şi ape de suprafaţă
 • Studiul influenţei apelor subterane asupra proceselor geologice tehnice, geodimanice, raionării seismice şi exploatării zăcămintelor naturale
 • Hidrochimia, hidrologia terestră şi resurse acvatice

 

 pic