Contacte şi servicii

Constantin MORARU
Tel. +373 22 73 96 63/ 73 96 81/ 73 97 77
E-mail – cmoraru@yahoo.com
Skype: cmoraru57
Fax: +373 22 73 96 63

 

Laboratorul îndeplineşte următoarele lucrări:

 


(А) Cercetări ştiinţifice

 • vezi – Direcţiile Ştiinţifice ale Laboratorului
 • argumentarea ştiinţifică a folosirii, protecţiei apelor subterane şi de suprafaţă
 • estimarea ecologică a influenţei surselor de poluare asupra resurselor acvatice
 • estimarea calităţii apei în funcţie de apa potabilă, minerală, zăcăminte hidrominerale, tehnică şi pentru irigare
 • localizarea şi argumentarea zăcămintelor geotermale
 • modelarea proceselor de formare a calităţii şi mişcării apelor subterane
 • participarea în cadrul proiectelor internaţionale în compartimentele calitatea şi resurse acvative cu folosirea profesională a limbilor engleză, rusă şi română
 • studiul influenţei apelor subterane în procesele geologiei tehnice, fenomenelor geomecanice, zonarea seismică şi exloatării resurselor minerale

 

 (В)Lucrări practice

 • recomandări pentru selectarea locului amplasării sondelor, fîntînilor şi izvoarelor
 • consultaţii geologice
 • consultaţii în domeniul geologiei medicinale (folosirea argilelor, mineralelor, rocilor, apelor minerale etc)
 • determinarea coordonatelor geografice cu GPS avînd o  precizie înaltă
 • lucrări cartografice
 • analize chimice expres în condiţii de teren
 • analize chimice în condiţii de laborator
 • tehnologii computerizate pentru geologie, hidrogeologie şi hidrologie
 • complex de măsurători hidrometrice complexe( debit, viteza apei, transparenţa etc)
 • determinarea parametrilor hidrologici
 • expertiza proiectelor legate de problemele acvatice
 • cartografierea adîncimii lacurilor, rîurilor şi grosimii stratului de nămol

Aveţi o idee sau propunere în domeniul problemelor acvatice şi geologiei - veniţi la noi.