Despre noi

Laboratorul de Hidrogeologie este unica organizaţie ştiinţifică, care studiază apele subterane în R. Moldova si ariile aferente tarii, şi poate prezenta profesional această direcţie ştiinţifică după hotarele ţării.

Laboratorul a fost fondat în anul 1958 în componenţa Institutului de Geologie şi Zăcăminte Minerale (în prezent – Institutul de Geologie şi Seismologie) al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Laboratorul a fost creat în scopul studiului utilizării apelor subterane în economia ţării, hidrogeologiei structurale, hidrogeochimiei, hidrogeodinamicei, (hidro)geotermiei, resurselor hidrominerale, protecţia apelor subterane de supraexploatare şi poluăre.

Primul şef de laborator a fost dr. Vznuzdaev S.T. în perioada anilor 1958 – 1972. Dr. hab. Zelenin I.V. a continuat conducerea laboratorului în anii1972-1995. Din 1995 şi pînă în prezent şeful laboratorului de hidrogeologie este dr. hab. Constantin Moraru.

În intervalul de 50 de ani laboratorul a participat la un şir de lucrări importante atît republicane, cît şi locale. Printre ele pot fi enumerate primele generalizări despre condiţiile hidrogeologice a teritoriului dintre fluviile Nistru şi Prut (Vznuzdaev S.T.), estimarea resurselor naturale ale apelor subterane, Moldova (Zelenin I.V.), cercetări hidrogeochimice fundamentale, ca exemplu R.Moldova şi aria Memphis, TN, Statele Unite ale Americii (Moraru C.E.), regimul apelor subterane (Podrajanskii V.A.), primele modele digitale ale hidrosferei subterane ale R.Moldova (Moraru C.E.), estimarea vulnerabilitatii apelor subterane (Moraru C.E. et all) s.a. Colaboratorii, în perioada existenţei laboratorului, au publicat cca 50 de monografii în limbile rusă, română şi engleză. De asemenea s-au publicat cca 1000 articole recenzate în diverse jurnale sovietice, locale şi internaţionale.

În prezent în cadrul laboratorului activează 1 dr.hab., 2 doctori, 4 colaboratori ştiinţifici, 5 ingineri, 2 student masterand şi 1 student – doctorand.