Aliona Botnari (Olari)

Informații personale

Familia / Prenumele

Botnari (Olari) Aliona

Adresa

str. Academiei 3, Chişinău, Republica Moldova

Telefon

Mob: +373 69484979 Serviciu: +373 22 739663

Fax

+373 22 739663

E-mail

Olarialiona@rambler.ru

Naționalitate

Republica Moldova

Data nașterii

12 martie, 1987

Sex

Feminin

Starea civila

Căsătorită

 

Experienţă profesională

Date

09.03.2011- până în prezent

Funția de bază

colaborator ştiintific stagiar în Lab.de Hidrogeologie

Activitatea și responsabilitatea

Pregătirea datelor și procesarea lor la calculator, elaborarea

modelelor geostatistice

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geologie și Seismologie,Academia de Științe,

Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Educaţie şi pregătire

Date

2006-2010

Titlul calificării primite

Licenţiat în ştiinţe ale naturii

Principalul subiect

Geografie

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie,

specialitatea Geografie  şi Informatică

Clasificarea la ninel național și

internațional

Geograf

 

Date

2011-2013

Titlul calificării primite

Ştiinţe ale mediului

Principalul subiect

 

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Facultatea

Științe ale Naturii, specialitatea: Ştiinţe ale naturii

Clasificarea la ninel național și

internațional

Masterand

 

Abilităţi personale

Limbi

Română: Limba maternă 

Rusă: Utilizator competent

Engleza: Utilizator începator 

Aptitudini organizatorice

Capacitatea de incadrare activa in cadrul echipei de lucru,

comunicabilitate, cercetător independent, lucru în cîmp,

seminare, pregătirea de proiecte

Aptitudini tehnice

xerox, scaner, printer, etc.

Competenţa în calculator

Cunoaşterea Calculatorului (Windows, Norton, Windows

commander, Internet, E-mail)

Microsoft office (Word, Excel, Access, Power point),

CorelDRAW, Surfer

Mă familiarizez relativ uşor cu noile programe la calculator

Publicații

Teza de licenţă: “Dinamica utilizării terenurilor în or. Durleşti

în ultimele decenii

 

Rapoarte Ştiinţifice

1.        Moraru C. Şi alţii  ”Hidrogeochimia zăcămintelor de ape

subterane adînci cu consideraţii asupra elementelor chimice

 standartizate (orizontul sarmaţian inferior)”, raport IGS

AŞM, 2010.

2.        Moraru C. Moraru O., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E.,

Botnari A., Spatari Gh., Zvezdenco A. ”Metodologia

monitorizării şi exploarării apelor subterane ale Republicii

Moldova”, raport IGS AŞM, 2010.

3.        Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E., Botnari

A., Spatari Gh., Moraru O., Olari A., Zvezdenco A.,

 Timosencova Bilanţul hidraulic şi hidrogeochimia apelor

 subterane freatice în spaţiile rurale ale Moldovei (sectorul

Centru –Est). – Chisinau, IGS ASM, 2012. 90 p.

4.        Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E., Botnari

A., Spatari Gh., Moraru O., Olari A., Zvezdenco A.,

Timosencova „Studiul de fezabilitate a amplasării lacului

de acumulare pe rîul Cogîlnic (or.Cimişlia) ”, 2012.

5.      Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E.,

 Timosencova A., Gîrlea A., Iaţco L., Moraru O., Burduja

I., Ţurcan L., Parasciuc V., Olari A. Studiul şi evaluarea

vulnerabilităţii la poluarea resurselor de apă subterană de pe

 teritoriul Republicii Moldova – Chisinau, IGS ASM, 2014.

223 p