Derevenco Natalia

Informații personale

Familia / Prenumele

Derevenco Natalia

Adresa

Domiciliu:str. Porumbrele 30, Chisinau, Republica Moldova,

MD2008

Telefon

Domiciliul: +37368503402, Serviciu: +373 22 739663

Fax

+373 22 739663

E-mail

natalia.derevenco@gmail.com

Naționalitate

Republica Moldova

Data nașterii

06 iulie, 1990

Sex

Feminin

   

 

Experienţă profesională

Date

1.06.2015- până în prezent

Funția de bază

Cercetător ştiinţific în Lab.de Hidrogeologie

Activitatea și responsabilitatea

Pregătirea datelor și procesarea lor la calculator, cercetări

hidrologice, elaborarea articolelor ştiinţifice şi a modelelor

geostatistice.

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geologie și Seismologie,Academia de Științe,

Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Date

1.07.2010  – 1.04.2011

Funția de bază

Tehnician, secţia de confecţii

Activitatea și responsabilitatea

Verificarea produselor finite; elaborarea proceselor

tehnologice de prelucrare a produselor; executarea la maşina

de cusut sau manual a operaţiilor complexe la confecţionarea

produselor din diferite materiale.

Numele și adresa întreprinderii

„Şaltoianca” SRL

Tipul afacerii sau sectorul

Producţie

 

Educaţie şi pregătire

Date

2011– 2015

Titlul calificării primite

Licenţiată în ştiinţe educaționale

Principalul subiect

Geografie

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea  de Stat din Tiraspol,  Facultatea Geografie,

Specialitatea: Geografie şi Istorie

Clasificarea la ninel național și

internațional

Specialist în ştiinţe educaționale (geograf, profesor de istorie)

 

Date

2015 – până în prezent

Principalul subiect

Sisteme geoinformaţionale

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea  de Stat din Tiraspol,  Facultatea Geografie,

Specialitatea de Geoinformatica

Clasificarea la ninel național și

internațional

Masterandă

 

Abilităţi personale

Limbi

Română: Limba maternă 

Rusă: Utilizator competent

Engleza: Utilizator competent 

Aptitudini organizatorice

Capacitatea de incadrare activa in cadrul echipei de lucru;

Stăpânire de sine, punctualitate, responsabilitate; Spirit

întreprinzător şi creativ; Capacităţi de argumentare şi

convingere;

Aptitudini tehnice

xerox, scaner, printer, etc.

Competenţa în calculator

Cunoaşterea Calculatorului (Softuri): ArcGIS, FontCreator,

Adobe Photoshop, CorelDraw,Windows, Windows

commander, Internet, E-mail

Microsoft office (Word, Excel, Access, Power point)

Mă familiarizez relativ uşor cu noile programe la calculator

Publicații

Teza de licenţă: ”Caracterizarea industriei de încăltăminte din

Republica Moldova ”(Chişinău, 2015, 75 p.)

 Articole:

1)      Derevenco N. Evoluţia numerică a populaţiei

oraşului Chişinău în primele decenii ale secolului al

XIX-lea în „ Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile

 tineretului la etapa actuală”, Conferinţa ştiinţifică 

internaţională, Chişinău, 2013

2)      Derevenco N. Contribuţii cu privire la comerţul din

Chişinău în primele decenii ale secolului al XIX-lea în

„Tineretul si globalizarea. Probleme şi oportunităţi”,

Conferinţa ştiinţifică internaţională, Chişinău 11-12 aprilie

2014

3)      Деревенко Н. Особенности определения стока

подземных вод с использованием программы РАRT

(США)./Материалы XVI Международной

молодежной научной конференции "Экологические

проблемы недропользования"/ - Санкт-Петербургский

государственный университет, 6 - 9 июня 2016 г.

4)      Derevenco N., Prisăcaru D. Aspecte metodologice a

determinării fluxului de apă subterană utilizând metoda

hidrografului unitar- /„Problemele ecologice și geografice

în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova:

Realizări și perspective”, Conferinţa ştiinţifică cu

participare internaţională, consacrată aniversării a 150-a de

la apariţia ecologiei ca ştiinţă şi a 70-a de la fondarea

primelor instituţii ştiinţifice academice/, Chişinău 14-15

sepembrie 2016.

5)      Derevenco N. Consideraţii cu privire la învăţământul din

Chişinău în primele decenii ale sec. al XIX-lea". - /

Materialele conferinței internaționale: – /„Identităţile

Chişinăului”, ediția a III-a, 1-2 octombrie 2015, Chişinău,

Republica Moldova/, Chișinău 2016.