Liubovi Ţurcan

Informații personale

Familia / Prenumele

Țurcan Liubovi

Adresa

Domiciliul: or. Bender, Republica Moldova

Telefon

Serviciu: +373 22 739663

Fax

+373 22 739663

E-mail

liubitzaturcan@gmail.com

Naționalitate

Moldoveancă

Data nașterii

3 Octombrie 1989

Sex

Feminin

Starea civilă

Necăsătorită

 

Experienţă profesională

Date

08.09.2014- până în prezent

Funcția de bază

Cercetător ştiintific stagiar în cadrul Lab.de Hidrogeologie

Activitatea și responsabilitatea

Pregătirea datelor și procesarea lor la calculator

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geologie și Seismologie,Academia de Științe,

Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Educaţie şi pregătire

Date

2009-2013

Titlul calificării primite

Licenţiat în ştiinţe educaționale

Principalul subiect

Geografie-Istorie

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie,

specialitatea Geografie-Istorie

Clasificarea la nivel național și

internațional

Specialist în ştiinţe educaționale (geograf, profesor de istorie)

 

Abilităţi personale

Limbi

Română: Maternă 

Rusă: Utilizator competent

Engleză: Utilizator începător 

Aptitudini organizatorice

Capacitatea de încadrare activă în cadrul echipei de lucru,

comunicabilitate, cercetător independent, lucru în cîmp,

seminare, pregătirea de proiecte

Aptitudini tehnice

Xerox, scaner, printer, etc.

Competenţa în calculator

Cunoașterea Calculatorului (Windows, Internet, E- mail)

Microsoft office (Word, Excel, Power point) Adobe Photoshop

 Corel Draw

Mă familiarizez relativ uşor cu noile programe la calculator

Publicații

Teza de licenţă: STUDIUL DE GEOGRAFIE UMANĂ

AL ORAȘULUI  TIGHINA”, Chișinău, 2013, 61 p

 

Articole:

1.      Țurcan L. Evoluția istorică a orașului Tighina sec.XV-

XIX. În: Moldova între tradiții și actualitate. Materialele

conferinței științifice dedicată jubileului de 300 de ani de

la înscăunarea lui Dmitrii Cantemir, Chișinău, 2010, p.71-

75

2.      Țurcan L. Tîrgul și cetatea Benderului la intersecția

drumurilor comerciale în evul mediu. În: Materialele

conferinței științifice Internaționale : 200 de ani de la

geneza Basarabiei. Aspecte social-politice, economice și

culturale, Chișinău, 2012, p.202-205

3.      Цуркан Л.Л. Создание базы данных мониторинга

межпластовых водных горизонтов (Республика

Молдова). - /Материалы XVI Международной

молодежной научной конференции «Экологические

проблемы недропользования»/ - Санкт-Петербургский

государственный университет, 6 - 9 июня 2016 г.

4.      Цуркан Л.Л., Матвеева Е.Н. Временные вариации

уровней межпластовых подземных вод (на примере

Республики Молдова). - /Probleme ecologice și

geografice în contexul dezvoltării durabile a Republicii

Moldova: Realizări și perspective/ - Chișinău, 14 - 15

septembrie 2016. - Р. 573 - 577.

5.      Матвеева Е.Н., Цуркан Л.Л.  Гидродинамический

режим подземных вод нижнесарматского водоносного

горизонта (республика молдова). /Materialele conferinței

științifice naționale cu participarea internațională ”Mediul

și dezvoltarea durabilă” Ediția a III-a, consacrată aniversării

a 80 ani de la nașterea prof.univ., dr.hab. Alexandru Lungu/

- Chișinău, 06-08 octombrie 2016. - Р. 129-133.

 

Rapoarte Științifice:

1.      Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E.,

Timosencova A., Gîrlea A., Iaţco L., Moraru O.,

Burduja I., Ţurcan L., Parasciuc V., Olari A. Studiul şi

evaluarea vulnerabilităţii la poluarea resurselor de apă

subterană de pe teritoriul Republicii Moldova Chișinău,

IGS ASM, 2014. 223 p