Oleiniciuc Iurii

Informații personale

Familia / Prenumele

Oleiniciuc Iurii

Adresa

 s. Bogdănești, r-nul Briceni, Republica Moldova

Telefon

Domiciliul: 0247 30 112. Serviciu: +373 22 739663

Fax

+373 22 739663

E-mail

g.11.unasm@mail.ru

Naționalitate

Ucrainean

Data nașterii

28 septembrie 1995

Sex

Masculin

 

 Experienţă profesională

Date

08.11.2016 - pînă în prezent

Funcția de bază

Inginer în cadrul Laboratorului de Hidrogeologie

Activitatea și responsabilitatea

Pregătirea datelor şi procesarea lor la calculator,

cercetări hidrologice

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geologie și Seismologie, Academia de

Științe a Moldovei, Chișinău Gheorghe Asachi 60/3

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Educaţie şi pregătire

Date

2014- pînă în prezent

Titlul calificării primite

Licenţiat în ştiinţe ale naturii

Principalul subiect

Geografie

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și pregătire

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei,

Facultatea Știinţe ale NaturiiSpecialitatea

Geografie

Clasificarea la nivel național și

internațional

Licenţiat în ştiinţe ale naturii

 

  

Abilităţi personale

Limbi

Ucraineană: maternă.

Rusă: Utilizator competent.

Română: Utilizator competent.

Franceză: Utilizator la nivel de bază.

Aptitudini organizatorice

Capacitatea de încadrare activă în cadrul echipei de lucru,

comunicabilitate, lucru în cîmp,

seminare, elaborarea proiectelor.

Aptitudini tehnice

xerox, scaner, printer, etc.

Competenţa în calculator

Cunoaşterea Calculatorului (Windows, Internet, E-mail).

Microsoft office (Word, Excel, Access, Power point).

Mă adaptez  relativ uşor cu noile programe la calculator.

Publicații

1.   Oleiniciuc Iurii. Procesele seismice în Republica

Moldova. Сonferinţa ştiinţifică internaţională a

studenților și masteranzilor „Viitorul ne aparține”,

 Ediția a VI-a, din 21 aprilie 2016.