Oxana Moraru

Informații personale

Familia / Prenumele

Moraru Oxana

Adresa

Domiciliu:str. 19 Focsani, Chisinau, Republica Moldova,

MD2028

Telefon

Domiciliul: +373  22 734450  Serviciu: +373 22 739663

Fax

+373 22 739663

E-mail

cmoraru@yahoo.com

Naționalitate

Republica Moldova

Data nașterii

19 mai, 1979

Sex

Feminin

Starea civila

Căsătorită

 

Experienţă profesională

Date

01/09/2003- până în prezent

Funția de bază

inginer în Lab.de Hidrogeologie

Activitatea și responsabilitatea

Pregătirea datelor și procesarea lor la calculator,

Geomocrobiologie, Implementarea metodelor cantitative in

studiile mediului si poluantii

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geologie și Seismologie,Academia de Științe,

Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Educaţie şi pregătire

Date

2006-2009

Titlul calificării primite

Geograf

Principalul subiect

Geografie

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi

Pedologie, specialitatea de geografie

Clasificarea la ninel național și

internațional

Licenţiat în ştiinţe ale naturii

 

Date

2009-2011

Titlul calificării primite

 

Principalul subiect

Protectia mediului acvatic

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi

Pedologie, Tehnologie chimica.Protectia mediului ambient

Clasificarea la ninel național și

internațional

Masterandă

 

Experienţa profesională

2003-2005

Proiect de cercetare "Monitoringul resurselor acvatice

suberane in R.Moldova" – anii 2003-2005

Contribuţie personală: pregatirea datelor initiale, formarea

bazei de date, lucru cu materiale grafice, prelucrarea datelor la

calculator

2006-2007

Proiect de cercetare "Procesele carstice in nord –vestul

R.Moldova”  - 6 luni

Contribuţie personală: responsabilitate pentru colectarea

probelor din diverse medii, analize chimice, interpretarea

datelor

2008-2009

 Proiect de cercetare “Estimarea influenţei expoatarii

zacamintelor de gips asupra resurselor acvatice, aerului si

ecosistemelor pedologice ţinînd cont de geochimia rocilor” – 1

an

Contribuţie personală: colectarea probelor de apă, interpretarea

datelor, analize chimice

2009-2010

Proiect de cercetare “Modelarea complexă a conditiilor de

ocurenta şi existenta a apelor freatice in ariile urbane ” (Rusia

– Moldova).

Contribuţie personală: colectare de dare, lucrari pe teren,

analiye chimice a apei

2009-2010

Proiect de cercetare “Hidrogeochimia apelor subterane adunci

cu consideratii asupra elementelor chimice standartizate” – 2

ani.

Contribuţie personală: hidrogeochimia  macro elementelor

chimice  microbiologia apelor

 

Abilităţi personale

Limbi

Română: Limba maternă 

Rusă: Utilizator competent

Engleza: Utilizator competent 

Aptitudini organizatorice

Capacitatea de incadrare activa in cadrul echipei de lucru,

comunicabilitate, cercetător independent, lucru în cîmp,

seminare, elaborarea proiectelor

Aptitudini tehnice

xerox, scaner, printer, etc.

Competenţa în calculator

Cunoaşterea Calculatorului (Windows, Norton, Windows

commander, Internet, E-mail)

Microsoft office (Word, Excel, Access, Power point)

Mă familiarizez relativ uşor cu noile programe la calculator

Publicații

 

1)      Moraru O., 2003. Complex study of mutagenic activity and

chemistry of water (river Prut). Abstracts of the scientific

conference of young scientists of the Academy of Sciences

of Moldova, Chisinau.

2)      Moraru O., 2005. About mutagenic activity of natural and

waste water. Abstracts of the international conference

ecological chemistry, Chisinau.

3)      Moraru O. and Cadocinicov O., 2005. Pesticide migration

in the unsaturated zone (case study, Moldova). Abstracts of

the international conference ecological chemistry,

Chisinau.

4)      Moraru O., 2005.Geochemical aspects of the river Bic in

the urban perimeter of the Chisinau City. Abstracts of the

international conference of physics, Chisinau, Academy of

sciences.

5)      Moraru O. 2006. Total mutagenic background of the

Moldova's natural water as the indicator of their pollution.

 Bulletin of the Institute of geophysics and geology of the

Academy of sciences of Moldova, No 1, p.148-162.

6)      Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Meleniciuc O., Gilca G.,

Budesteanu S., Matveeva E., Cadocinicov O., Moraru O.,

Vlaicu M., Petculescu A., Toma V. 2007. Karst processes

in gypsum from the North-West part of the Rep. of

Moldova, Chisinau, Elena, 200 p. (book)

7)      Botnaru V. and Moraru O., 2008. Geochemistry of

sediments in the karst system “Em. Racovita”. Bulletin of

the Institute of geology and seismolgy of the Academy of

sciences of Moldova, No 1, p.52 – 65

8)      Moraru C.E., Stasiev G.Ya., Botnaru V.B., Matveeva E.N.

and Moraru O.C. Heavy metals distributions in a

neighborhood soil cover of a mining exploitation. 

Abstracts of the international conference of geoecological

 and biological problems of the North Black Sea Region,

Tiraspol, 2009, (prepared).

9)      Arnaut N., Moraru C., Moraru O., Botnaru V., 2012.

Mixing processes of groundwater in a river (case study).

Abstracts of the international conference Ecological

Chemistry, Chisinau, p.28.

10)  . Girlea A., Timosencova A., Moraru O. The distribution of

dissolved hydrogen in the groundwater of the Republic of

Moldova. - Scientific international conference for PhD

students ”Contemporary trends of scientific development:

visions of young researchers”, 2014, Chișinău. p. 64.

 

Rapoarte Ştiinţifice

1.        Moraru C. Şi alţii ”Hidrogeochimia zăcămintelor de ape

subterane adînci cu consideraţii asupra elementelor chimice

 standartizate (orizontul sarmaţian inferior)”, raport IGS

AŞM, 2010.

2.        Moraru C. Moraru O., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E.,

Botnari A., Spatari Gh., Zvezdenco A. ”Metodologia

monitorizării şi exploarării apelor subterane ale Republicii

Moldova”, raport IGS AŞM, 2010.

3.        Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E., Botnari

A., Spatari Gh., Moraru O., Olari A., Zvezdenco A.,

 Timosencova Bilanţul hidraulic şi hidrogeochimia apelor

 subterane freatice în spaţiile rurale ale Moldovei (sectorul

Centru –Est). – Chisinau, IGS ASM, 2012. 90 p.

4.        Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E., Botnari

A., Spatari Gh., Moraru O., Olari A., Zvezdenco A.,

Timosencova „Studiul de fezabilitate a amplasării lacului

de acumulare pe rîul Cogîlnic (or.Cimişlia) ”, 2012.

5.      Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E.,

 Timosencova A., Gîrlea A., Iaţco L., Moraru O., Burduja

I., Ţurcan L., Parasciuc V., Olari A. Studiul şi evaluarea

vulnerabilităţii la poluarea resurselor de apă subterană de pe

 teritoriul Republicii Moldova – Chisinau, IGS ASM, 2014.

223 p

.