Paduret Marcela

Informații personale

Familia / Prenumele

Pădureț Marcela

Adresa

Domiciliu:str. I. Creangă 31,st Popeasca , rn. Ștefan Vodă,

Republica Moldova

Telefon

+373 61122527

E-mail

paduretm8@gmail.com

Naționalitate

Republica Moldova

Data nașterii

07  Martie 1995

Sex

Feminin

Starea civila

Necăsătorită

 

Experienţă profesională

Date

16.01.2017 - până în prezent

Funția de bază

Inginer în Lab.de Hidrogeologie

Activitatea și responsabilitatea

Pregătirea datelor și procesarea lor la calculator

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geologie și Seismologie, Academia de Științe,

Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Educaţie şi pregătire

Date

2014-2017

Titlul calificării primite

Licenţiat în Știinţe ale Naturii

Principalul subiect

Geografie

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Facultatea

Științe ale Naturii, specialitatea: Geografie

Clasificarea la ninel național și

internațional

Licenţiat în ştiinţe ale naturii

 

Abilităţi personale

Limbi

Română: Maternă 

Rusă: Utilizator competent

Engleza: Utilizator competent 

Aptitudini organizatorice

Înţelegere reciprocă, aptitudine de a lucra eficient în diferite

condiţii de lucru, membru competent în echipa de lucru

Aptitudini tehnice

xerox, scaner, printer, etc.

Competenţa în calculator

Cunoaşterea Calculatorului (Windows, Norton, Windows

commander, Internet,E-mail)

Microsoft office (Word, Excel, Access, Power point)

Mă familiarizez relativ uşor cu noile programe la calculator

Publicații

1.      Paduret Marcela. Riscul ploilor torențiale în Republica

 Moldova. Conferința Stiințifică Internațională a

Studenților și Masteranzilor „Viitorul ne aparține”, Ediția a

VI- a, Chisinau, 2016..